Energetické projekty

s garantovanou úsporou nákladů

Společnost CZESCO s.r.o. se zaměřuje na poskytování prvotřídních služeb,
řešení a projektů pro zajištění energetických úspor svým zákazníkům.

Energetické projekty

s garantovanou úsporou nákladů

Společnost CZESCO s.r.o. se zaměřuje na poskytování prvotřídních služeb,
řešení a projektů pro zajištění energetických úspor svým zákazníkům.

Energetické projekty

s garantovanou úsporou nákladů

Společnost CZESCO s.r.o. se zaměřuje na poskytování prvotřídních služeb,
řešení a projektů pro zajištění energetických úspor svým zákazníkům.

O nás

O nás

Společnost CZESCO s.r.o. se zaměřuje na poskytování prvotřídních služeb, řešení a projektů pro zajištění energetických úspor svým zákazníkům

Těchto úsporných efektů dosahujeme instalací moderních technologií a technicko-administrativními opatřeními, s cílem zefektivnit spotřebu a nákup energií pro naše zákazníky. Naše služby jsou především zacíleny na města, obce a průmyslové podniky. 

Graf - Úsporný efekt

Služby

ENERGETICKÉ SLUŽBY S GARANTOVANÝM VÝSLEDKEM

Poskytnutí bezvýhradné garance za výsledek energetického projektu … to je hlavním předmětem námi poskytované služby.

Smluvně garantujeme, že námi navržený energetický projekt dosáhne očekávaných technických a ekonomických parametrů. V případě, že výsledků projektu není dosaženo, poskytujeme plnou finanční kompenzaci. Námi poskytovaná garance výrazně snižuje rizika projektu a to jak z pohledu investora, tak financující bankovní či nebankovní instituce.

Kromě technického návrhu na přání klienta zajišťujeme realizaci energetického projektu a jeho plné financování. Námi poskytovaná garance zajistí, že investiční náklady energetického projektu lze splácet výhradně z projektem vygenerovaných úspor.

Realizaci energetického projektu tak lze zahájit okamžitě, bez nutnosti zajištění vlastních investičních prostředků. Námi poskytnutá garance navíc zaručí, že projektem vygenerované úspory postačí na splácení investice. 

Realizací služby zajišťujeme:

 • zhodnocení majetku bez nutnosti zajištění vstupní investice
 • modernizaci energetického hospodářství
 • optimální dimenzování technického zařízení budov
 • snížení nákladů na energie
 • minimalizaci investičních rizik
 • zabezpečení financování se zárukou nepřekročení současných provozních nákladů

ENERGETICKÝ KONTRAKTING

Zajištění optimálního provozování energetického hospodářství, včetně realizace investic do jeho modernizace … to je hlavním předmětem námi poskytované služby.

Přebíráme plnou zodpovědnost za správu a provozování energetického hospodářství a zajištění efektivního způsobu zásobování energií. Na vlastní náklad realizujeme investice do optimalizace dimenzování, skladby a výkonu energetických zdrojů. Vlastním jménem a na vlastní účet zajišťujeme technický návrh, projektovou přípravu, realizaci, financování, vlastní provoz i údržbu zařízení.

Splácení investice je zajišťováno formou smluvního závazku odběru energie, dle předem odsouhlasených podmínek. Realizaci energetického projektu tak lze zahájit okamžitě, bez nutnosti zajištění vlastních investičních prostředků.

Realizací služby zajišťujeme:

 • zvýšení účinnosti vlastních energetických zdrojů
 • spolehlivost dodávek energie
 • optimalizaci provozních nákladů
 • bezproblémový provoz, údržba a servis zařízení
 • naplnění požadavků legislativy a technických norem

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Nepřetržité sledování a vyhodnocování hospodaření energií, s cílem nacházet a realizovat další energeticky úsporné projekty … to je hlavním předmětem námi poskytované služby.

Zavedením principů energetického managementu se snažíme zamezit nahodilému užití a monitorování spotřeby energie. Zabezpečujeme efektivní a cílevědomý přístup k efektivnímu řízení spotřeby energie. Implementujeme cílenou strategii úspor, obsahující kontrolní mechanismy se zpětnou vazbou.

Základním prostředkem je databázový informační systém, integrující data o existujících zdrojích, systémech a technologiích. Systém poskytuje informace o stupni efektivity užití energie a příčinách odchylek od očekávané úrovně spotřeby energie. 

Na základě získaných informací a vlastních znalostí a zkušeností navrhujeme opatření provozní a organizační povahy nebo přímo investiční energeticky úsporné projekty.

Realizací služby zajišťujeme:

 • úspory nákladů na energii
 • zavedení uceleného manažerského přístupu k užití energie
 • vytvoření a správu databáze o energetickém hospodářství
 • pravidelné sledování a vyhodnocování hospodaření energií
 • přípravu návrhů dalších opatření a investic do energetických projektů
 • vyhodnocení efektivnosti investic do energetických projektů

Reference

Reference budou každému zákazníkovi poskytnuty po osobním projednání a s přihlédnutím k charakteru jeho projektu.

Napište nám

Kontakty

Pavel Spilka
Tel.: +420 602 609 157
E-mail: pavel.spilka@czesco.cz
Linkedin: pavelspilka
Libor Prouza
Tel.: +420 602 609 154
E-mail: libor.prouza@czesco.cz
Linkedin: liborprouza